IX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, Zamek Czocha 21-23.05.2015 r.

Relacja z IX Międzynarodowego Zjazdu PTDNŻ

Zamek_Czocha

www.zamekczocha.com

W dniach 21-23 maja 2015 roku, na Dolnym Śląsku, w malowniczo położonym Zamku Czocha, odbył się IX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Tematem przewodnim konferencji było „Wielospecjalistyczne spojrzenie na zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego”. Wykłady wygłosili m.in. goście z Polski, Profesor Zbigniew Śliwiński i z zagranicy, Profesor Michael Walter z Niemiec oraz Profesor Andrej Jenca ze Słowacji. Honorowego Patrona Zjazdu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, reprezentowała Pani Profesor Małgorzata Radwan-Oczko, Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UMW.

Pierwszego dnia odbyło się zebranie Zarządu PTDNŻ, podczas którego przyjęto nowych członków oraz wstępnie ustalono termin przyszłorocznego zjazdu. Już dziś możemy zdradzić, że w roku 2016 będziemy kontynuować spotkania w polskich zamkach.
Na Walnym Zebraniu Członków, dyskutowano m.in. o zmianie formuły zjazdu poprzez wprowadzenie warsztatów praktycznych oraz zachęcania studentów Uczelni Medycznych w całym kraju do zdobywania wiedzy na temat dysfunkcji układu stomatognatycznego poprzez udział w konferencjach PTDNŻ.

Kolejnego dnia, dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz prof. nadzw., uroczyście otworzył Zjazd, a następnie przedstawił życiorys Pani Profesor Marii Kleinrok, Prezesa Honorowego PTDNŻ,  z okazji 60-lecia jej pracy naukowej. Następnie wykłady wygłosili Profesor Zbigniew Śliwiński „Wybrane elementy terapii manualnej, kranio-sakralnej oraz dynamicznego plastrowania w zaburzeniach czynnościowych stawu skroniowo-żuchwowego i stawów kręgosłupa z obiektywizacją wyników leczenia metodą Diers” oraz Profesor Michael Walter „Skrócone łuki zębowe – wyniki aktualnych badań”. W godzinach popołudniowych odbyły się dwie sesje naukowe. Po zakończeniu prelekcji, we wczesnych godzinach wieczornych odbył się rejs statkiem po Jeziorze Leśniańskim oraz uroczysta kolacja.

W sobotę, wykład wygłosił Profesor Andrej Jenča „Żuchwa jako istotny element czynnościowy układu stomatognatycznego” oraz „Chirurgia regeneracyjna i rekonstrukcyjna żuchwy”, odbyła się także trzecia sesja naukowa. Na zakończenie chętni uczestnicy mogli skorzystać ze zwiedzania Zamku Czocha wraz z przewodnikiem.

Serdecznie dziękujemy gościom i uczestnikom za wspaniałą atmosferę!

Do zobaczenia na przyszłorocznej konferencji PTDNŻ!

Komitet Organizacyjny

IX Międzynarodowego Zjazdu PTDNŻ


Patroni Honorowi

logo_UM

logo_UM


Złoty Sponsor 

logo_VOCO

                                                                                  www.voco.com


 Sponsorzy    

                    logo_Marrodent            logo_Megadenta             logo_Jenerix

     www.marrodent.pl                                         www.megadenta.pl                                          www.jenerix.com.pl

logo_stomatologia

www.stomatologianews.pl