Sympozjum Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Krynica, 02-04.03.2007