Sympozjum Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Ustroń, 9-11.06.2006