VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Wisła, 21-23.10.2011